Informácie o materiály

Naše výrobky sú vyrábané s čisto prírodných materiálov, alebo v možnej kombinácii s iným materiálom, čo bude vždy uvedené pri tom ktorom výrobku s použitím rôznych technologických postupov. Základným materiálom je vždy prírodné drevo, ktoré má, alebo môže mať ako také rôzne prirodzené nedokonalosti.

Každý druh dreva má svoju jedinečnú a rozdielnu kresbu, farebnosť, či prípadnú prirodzenú chybovosť vo vzhľade. Dôvody pri prípadnej reklamácii uvedené ako vzhľadové vady, farba dreva, jeho kresba, či jeho prirodzená chybovosť, preto budú považované ako neopodstatnené a takáto reklamácia bude zamietnutá.